Zamknij
REKLAMA

Jak dokonać wyceny spółki i na czym polega taka wycena?

11.34, 25.09.2020 Redakcja Haloursynow.pl Aktualizacja: 11.36, 25.09.2020
Skomentuj mat. prasowe

W czasie swojej działalności i rozwoju na rynku przedsiębiorstwo może zgromadzić wiele składników majątku, np. nieruchomości i ruchomości oraz wartości niematerialne czy prawne. W procesie szacowania wartości uwzględnia się wszystkie te elementy i dopiero na ich podstawie określa się wartość spółki.

Czym jest wycena spółki i kiedy się ją przeprowadza?

Wycena spółki to proces, którego efektem jest oszacowanie wartości firmy. Jej celem jest wskazanie, ile przedsiębiorstwo jest warte. Mimo że przedsiębiorca najczęściej jest w stanie orientacyjnie określić, jaką kwotę otrzymałby, gdyby sprzedałby firmę, to jednak jest to wycena subiektywna. Nie zostanie ona uwzględniona np. przez pracowników banku, którzy będą rozpatrywać wniosek o kredyt obrotowy czy inwestycyjny.

Kiedy przedsiębiorcy najczęściej zamawiają profesjonalną, niezależną wycenę składników majątku zgromadzonych w czasie funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku i jego przepływów finansowych? Wówczas, gdy mają w planach:

  • sprzedaż firmy lub udziałów – przy sprzedaży spółki wycena przygotowana przez rzeczoznawcę pełni funkcję argumentacyjną i pozwala uzyskać odpowiednią, zgodną z rzeczywistością cenę,
  • zmianę tego, jaki jest model prowadzonej działalności lub ekspansję na zagranicznym rynku – wówczas warto zlecić wycenę, aby przygotować prognozy i określić, jakiego zysku można się spodziewać,
  • przejęcie innych firm – dane udostępnione przez sprzedawcę mogą być mało precyzyjne, a kupna warto dokonać w oparciu o solidne informacje, aby przejęte podmioty były dochodowe,
  • pozyskanie kapitału – wówczas działalność również musi zostać wyceniona, gdyż dotychczasowy zysk wypracowany przez firmę dla osoby, która udzieli kapitału nie będzie miarodajną informacją o kondycji firmy.

Chcesz wiedzieć, jakie czynniki rzeczoznawcy biorą pod uwagę przy wycenie, co wpływa na wartość spółki i jakie są metody wyceny? Czytaj również: „Wycena spółki – poznaj czynniki wpływające na wartość wyceny spółek”.

Konieczność sporządzenia wyceny wartości aktywów może zaistnieć na każdym etapie prowadzenia biznesu. Analiza przeprowadzona przez eksperta może (a niekiedy nawet powinna) zostać przygotowana przez podjęciem strategicznych decyzji dotyczących dalszego rozwoju prowadzonej działalności.

Na czym polega ustalanie wartości spółek – metody wyceny

Wyceny przedsiębiorstw można dokonywać na różne sposoby. Przykładowo przedsiębiorca, który chce poznać przybliżoną wartość zbudowanej firmy, może wziąć pod uwagę wskaźniki giełdowe, zliczyć wartość posiadanych nieruchomości i ruchomości lub dokonać analizy dotychczasowych wyników finansowych. W przypadku profesjonalnej wyceny przedsiębiorstw to jednak zdecydowanie za mało.

Przed przystąpieniem do ustalenia wartości firmy rzeczoznawca majątkowy przeprowadza rozmowę z właścicielem lub kadrą zarządzającą. Jest ona niezbędna, aby:

  • ustalić, dla jakiego celu wycena ma zostać sporządzona – od celu będzie zależeć metoda szacowania wartości przedsiębiorstwa,
  • wybrać optymalną metodę – metod wyceny jest wiele, a w zależności od uzgodnień z zamawiającym może to być np. metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), metoda wartości likwidacyjnej czy metoda skorygowanych aktywów netto,
  • określić katalog potrzebnych danych – w zależności od wybranej metody, rzeczoznawca będzie bazował na bilansie lub znajdzie spółki na podobnym etapie rozwoju i o profilu podobnym do firmy, do której szacowania wartości przystąpi (działającej w tej samej branży).

Jaką metodą najczęściej posługują się rzeczoznawcy, dokonując wycen? Popularna jest choćby metoda skorygowanych aktywów netto. Każda sprawa jest jednak traktowana indywidualnie, a dopiero po zdobyciu informacji i przyjęciu założeń rzeczoznawca może wskazać realną wartość spółki.

Rzetelna wycena majątku – kto powinien ustalić wartość spółki?

Wartość rynkowa spółki jest zależna od wielu czynników – w procesie wyceny spółki należy uwzględnić je wszystkie. Właśnie dlatego wycena spółek to zajęcie skomplikowane, które wymaga określenia metody, znajomości rynku i umiejętności wyboru założeń. W przypadku kupna czy sprzedaży przedsiębiorstw czy udziałów inwestorzy chcą bazować na rzetelnych informacjach i na ich podstawie dokonywać decyzji. To z kolei powoduje, że dla każdej potencjalnej transakcji przeprowadza się wycenę. Kto powinien ją przygotować?

Firma powinna zostać wyceniona przez specjalistę – rzeczoznawcę majątkowego, który będzie wiedział, jaką metodą się posłużyć i gdzie znaleźć potrzebne wskaźniki giełdowe. Jeżeli to właśnie rzeczoznawca oszacuje wartość firmy, to raport trudno będzie podważyć np. wspólnikowi czy potencjalnemu kontrahentowi – tytuł rzeczoznawcy jest przyznawany wyłącznie osobom o wysokich kwalifikacjach i z bogatym doświadczeniem zawodowym.

Wyceną spółek (na każdym etapie rozwoju) w oparciu o różne metody i podejścia (w tym dochodowe) zajmują się rzeczoznawcy z Kancelarii SIPEX. Z pełną ofertą tej Kancelarii można zapoznać się na stronie rzeczoznawcy.net.pl. Metody wyceny są ustalane dopiero po sprecyzowaniu do czego wycena posłuży. Informacje o procesie wyceny oraz wartości firmy prezentowane są w raporcie.

(REKLAMA)
 
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%